Ξεκινήσαμε σήμερα Πέμπτη 25/2, κύκλο Webinars για ΓΟΝΕΙΣ, μετα από πρόσκληση του Σχολείου ACS: Αmerican Community Schools in Athens με θέμα: ««, E.Q., στις δοκιμασίες, ιδιαίτερα την εποχή του Covid-19 και των lockdowns για Ισορροπία και Well-being στα Εφηβα παιδιά και στους Γονείς «.
 
Είμαστε Ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρακολούθησαν το Πρώτο Webinar πάνω από 75 γονείς με εξαιρετικά σχόλια & ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από πολύ Ενημερωμένους γονείς & με stimulating συζήτηση πάνω από 2,5 extra ώρες που ακολούθησε Ανυπομονούμε σύντομα για το επόμενο webinar του Μαρτίου.

 
We great enthusiasm we have started today Thursday, February 25th our series of Webinars for ACS, Αmerican Community Schools with the participation of than 75 highly stimulating parents ‼️
We have covered the topic : «Cultivating RESILIENCE, Flexibility & Emotional Intelligence EQ during our challenging times in order to raise Well balanced, healthy & happy Children in Adolescence«.
 
Τhe conversation that followed was highly stimulating Parents & Educators & we look forever for next webinar for ΑCS Parents & educators in March with the topic:
‘Effective & Successful Parenting Training in Pre-adolescence & Adolescence in order to raise Happy & Well balanced Children´

Share