13Ιούλ/21

8 Κλειδιά για να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους

Ένα πολύ διαφωτιστικό άρθρο μου για να επιβιώσουμε με Αισιοδοξία παρ’όλες τις Δυσκολίες και τις Δοκιμασίες του Covid-19, των Lockdowns με Αυτογνωσία, Αυτοφροντίδα, Αυτοσεβασμό & Αυτοπεποίθηση μπορούμε να κτίσουμε μια Ισορροπημένη &Read More…