Η Τζίνα Θανοπούλου συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία, ως ομιλήτρια, την Πέμπτη 27/7, στην παρουσίαση βιβλίου «Προγραμματίζοντας για το μέλλον μας» του Καθηγητή Ν. Φιλίππα.

Συγκεκριμένα, εστίασε στην ψυχολογική και ηθική προέκταση της ακίας του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού συνδέοντάς των με αξίες ζωής και πράξεων κοινωνικής σημασίας και συνεισφοράς, που αναπτύσσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Share