«Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ & » των Ενηλίκων, Παιδιών , Εφήβων & της Οικογένειας» : Συνέντευξη μου στο www.Healthweb.gr
Ευχαριστώ την αξιόλογη δημοσιογράφο NIKOLETA ΝΤΑΜΠΟΥ για μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση σχετικά με το θέμα του COVID-19, των LOCKDOWNS και των ψυχολογικών συνεπειών στη καθημερινότητα και στο Ψυχισμό των Πολιτών.
 
Προτάσεις & Έρευνες τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερες αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες στη Ζωή & Ψυχή των Ανθρώπων .
 
Πως μπορούμε να δούμε τις Δοκιμασίες σαν Ευκαιρίες για Ενδοσκόπηση, Αυτογνωσία, Aυτοφροντιδα & Εξέλιξη.
 
Παρακαλώ δείτε την συνέντευξη στο ακόλουθο link:

Share