Η Τζίνα Θανοπούλου συμμετείχε στις 8/9/17 στο Συνέδριο για την Εκπαίδευση και την Ψυχολογία που διοργανώθηκε από τη Skywalker. Θέμα της ομιλίας της ήταν ο ρόλος της ψυχολογίας στη στήριξη παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο πώς η ψυχολογία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και εν συνεχεία να αποτελέσει τη βάση για μία ισορροπημένη κι ευτυχισμένη ζωή.

Η Τζίνα Θανοπούλου είναι Ψυχο-εκπαιδευτική Σύμβουλος Παιδιών και μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Share