Η Τζίνα Θανοπούλου έλαβε μέρος στο REUNION του H.A.A. , HARVARD Alumni Association. Πρόκειται για το Σύλλογο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Harvard , στο European Leaders Club στις Βρυξέλλες, μαζί με άλλους Ευρωπαίους Αποφοίτους του Πανεπιστημίου.  

 

Share