Στις 20/3 η κα Τζίνα Θανοπούλου συμμετείχε σε Ομιλία & Ημερίδα για τις Γυναίκες , με θέμα : «οι Γυναίκες στηρίζουν τις Άλλες Γυναίκες» Αληθινά & ουσιαστικά στη Ζωή, κοινωνία & Πολιτική ;;; !

Η οργάνωση ήταν από Τομέα Γυναικείων θεμάτων της ΝΔ & Ίδρυμα Καραμανλή ! Οι συνομιλητριες ήταν η Ευρωβουλευτής ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ & η ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ! Είχε ιδιαίτερη επιτυχία , όπου παρέστησαν πάνω από 250 γυναίκες του Πολιτικού, Πνευματικού & Επιχειρησιακού κόσμου , όπου αντάλλαξαν αξιόλογες απόψεις για το θέμα ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ Παρουσίας στη ΒΟΥΛΗ !!

Share