Από το καινούργιο κανάλι μου στο Υοu Tube: GINA THANOPOULOU & TV interview SKAI TV
Έμπνευση των παιδιών στην Εφηβεία: για να είναι Ευτυχισμένα και Ισορροπημένα με Ε.Q. Κλειδιά

σ  
-Θέσπιση ΟΡΙΩΝ
-Καλλιέργεια του E.Q. & Eνσυναίσθησης
-ΓΟΝΕΙΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Πράξης & Ζωής για τα Παιδιά.
-Καλλιέργεια Επικοινωνίας
-Καλλιέργεια Ενεργητικής Ακρόασης
-Καλλιέργεια Εγώ-Μήνυμα
-Καλλιέργεια Θετικής Σκέψης
-Καλλιέργεια ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
-Καλλιέργεια ΤΟΛΜΗΣ για το καινούργιο
-Καλλιέργεια των 3 Α: ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

 

Αποσπάσματα από την ομιλία/συνέντευξη που μπορείτε να παρακολουθήσετε από τα ακόλουθο link:

Share