“ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟ”

Στην εποχή μας πολλά ζευγάρια παίρνουν τη σοβαρή απόφαση του χωρισμού. Στην περίπτωση όμως που έχουν αποκτήσει παιδιά βιώνουν την αγωνία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας χωρισμός στα παιδιά τους.

Σαν γονείς είναι φυσικό να έχουν άγχος για το πώς τα παιδιά μπορεί να βιώσουν και να χειριστούν έναν χωρισμό. Πάντα ένας χωρισμός να εμπεριέχει πόνο και απογοήτευση.

Πρέπει να προετοιμάσουν οι ίδιοι, με σωστό & ήρεμο τρόπο τα παιδιά τους, ίσως και με τη καθοδήγηση ενός Συμβούλου/Ψυχολόγου, αλλά μην αφήσουν να το κάνει κάποιος άλλος που μπορεί να κάνει λάθη και να πει ανακρίβειες.

Πρώτα πρέπει να διαχειριστούν τα δικά τους συναισθήματα απογοήτευσης. Να τα σκεφτούν & τα αναλύσουν με τη βοήθεια Ειδικού Συμβούλου. Πρέπει να βάλουν σε τάξη τα συναισθήματα & τις σκέψεις τους, διότι αυτό που βιώνουν είναι δύσκολο, συναισθηματικά και πρακτικά. Όταν έχουν δουλέψει τα δικά τους συναισθήματα, τότε μόνο θα μπορέσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά και τα παιδιά τους. Μόνον όταν οι γονείς είναι δυνατοί και ισορροπημένοι μπορούν να ‘περάσουν’ συναισθήματα ασφάλειας και ηρεμίας στα παιδιά του, ακόμα και μέσα από ένα χωρισμό.

Οι γονείς πρέπει να κατανοήσουν & να σεβαστούν ότι ο χωρισμός μπορεί να προκαλέσει στα παιδιά διάφορα αρνητικά συναισθήματα, για αυτό πρέπει να τους μιλήσουν με ειλικρινή, απλά & ξεκάθαρα λόγια, που ταιριάζουν στην ηλικία τους.

Τα παιδία που βιώνουν μια τέτοια κρίση έχουν ανάγκη για επιβεβαίωση αγάπης και ασφάλειας μέσω σταθερών γονικών προτύπων. Είναι πολύ σημαντικό και οι δύο να γίνουν μια πηγές ασφάλειας και σταθερότητας για αυτά. Οι γονείς πρέπει να επιβεβαιώσουν για την αγάπη τους με λόγια και πράξεις!

Share